เมนูหลัก

แผนการอบรม ปี 2559

 แผนการฝึกอบรม ปี 2559

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 

มาตราฐาน GIPS

มาตราฐาน GIPS

Who's Online

We have 1 guest online
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

       
     

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รับรองรายงานงบดุล ประจำปี 2558  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 21 คนและเสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคม ณ ห้องประชุมชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เพลินจิต โดยมีดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้มีกองทุนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 หน่วยงานกองทุน
    อนึ่ง ก่อนวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสำนึกในหน้าที่การปกป้องผลประโยชน์ของการบริหารเงินผู้อื่นเสมือนของตนเอง” โดยดร.บัณฑิต  นิจถาวร ประธานบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบะชิ ประเทศญี่ปุ่น

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 15 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:34

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 15

   
 

เมื่อวันจัทร์ที่ 25 เมษายน 2559 สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีคุณสุวัฒน์  เชี่ยวชาญชัย อุปนายกสมาคม เป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้วกอล์ฟคอร์ส บางนา

ผลการแข่งขัน ประเภททีม
1) ชนะเลิศ  ทีมประชาชื่น MRI
2) รองชนะเลิศ ทีมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลการแข่งขัน ประเภทบุคคล
Overall คุณสหชาติ สิงห์สุขศรี
Flight A
           ชนะเลิศ คุณภากร หุตะสังกาศ
           รองชนะเลิศ คุณเอนก บุญสม
Flight B
           ชนะเลิศ คุณสมควร  นาสนม
           รองชนะเลิศ คุณศักดิ์ พูลเผ่าดำรงค์
Flight C
           ชนะเลิศ  คุณบุญเลิศ ศรีแช่ม
           รองชนะเลิศ  คุณธนสาร  ธิติทรัพย์
รางวัลใกล้ธง
           1) คุณสุวัฒน์  เชี่ยวชาญชัย
           2) คุณสมควร  นาสนม
           3) คุณศักดิ์  พูลเผ่าดำรงค์
           4) คุณณัฐกิจ  มีสุข

Last Updated ( Sunday, 15 May 2016 17:35 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 October 2006 17:00

ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อ Positive Signs in Global Equities

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับ Asia First และ Janus Capital ขอเชิญผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อ Positive Signs in Global Equities ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 12.00-14.00น. ณโรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 11 May 2016 22:24 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 October 2006 17:00

สัมมนา “รู้ลึก รู้จริง กับการลงทุนในตราสารหนี้ไทย”

 

 

Last Updated ( Tuesday, 26 April 2016 21:41 )
 
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 12 October 2006 17:00

อบรมหลักสูตร "Derivatives and its Applications in Thailand

 

 

Last Updated ( Tuesday, 26 April 2016 21:41 )
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:34

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

   
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รับรองรายงานงบดุล ประจำปี 2558  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ จำนวน 21 คนและเสนอแก้ไขข้อบังคับสมาคม ณ ห้องประชุมชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ เพลินจิต โดยมีดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมครั้งนี้มีกองทุนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 หน่วยงานกองทุน
อนึ่ง ก่อนวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความสำนึกในหน้าที่การปกป้องผลประโยชน์ของการบริหารเงินผู้อื่นเสมือนของตนเอง” โดยดร.บัณฑิต  นิจถาวร ประธานบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบะชิ ประเทศญี่ปุ่น

Last Updated ( Sunday, 15 May 2016 17:35 )
 
หลักสูตร“กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 7 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:34

หลักสูตร“กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 7

   
  

เมื่อระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม  2559  สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดอบรมหลักสูตร “กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” รุ่นที่ 7 ณ  ห้องมรกต ชั้น 1  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 มีกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน จาก 19 หน่วยงาน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันชิวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรให้กับทางสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Last Updated ( Sunday, 15 May 2016 17:35 )
 
หลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” รุ่นที่ 8 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 17 March 2013 00:34

หลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” รุ่นที่ 8

   
  

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดอบรมหลักสูตร “จะคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” รุ่นที่ 8 ณ  ห้องบุษราคัม ชั้น 1  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 มีกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จำนวน 38 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทหลักทรัพย์หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรให้กับทางสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Last Updated ( Sunday, 15 May 2016 17:35 )
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม

      

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 4)

อ่านต่อ.....

 

ขอเชิญสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฟรี
ค่าสมัครสมาชิก และค่าบำรุงสมาชิก ปีแรก

ใบสมัครสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเชิญสมครสมาชิกสมาคม

แนะนำและเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคม

รายงานกิจการประจำปี

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 49

Click ดูในรูปแบบ PDF file  

Click ดูในรูปแบบ E-book

Website Hit Counters